TitlePublisherAuthorsSubjects
الصوت البشريدار الثقافة العملية
الاسلوبية الصوتيةدار غريب
التجويد القرآني : دراسة صوتية فيزيائيةدار غريب
دراسات في الترجمة واللسانيات العبريةمركز الدراسات الشرقية

Copyright © 2019 An-Najah National University.
All Rights Reserved.