An-Najah Libraries Catalog

Books by "عبد الواسع الحميري"

Book Title Publisher Authors Subjects

ما الخطاب ؟ وكيف نحلله ؟

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

في آفاق الكلام وتكلم النص

دار الزمان

اتجاهات الخطاب النقدي العربي وازمة التجريب

دار الزمان

الخطاب والنص: المفهوم. العلاقة. السلطة

مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
Copyright © 2023 An-Najah National University.
All rights reserved.