An-Najah Libraries Catalog

شرح العقود المسماة في عقدي البيع والمقايضة

دار الجامعة الجديدة

Book Title
شرح العقود المسماة في عقدي البيع والمقايضة
Card Number
101680
Publish Year
2003
Dewey Code
346.6202 رمض
ISBN
Pages
426ص.
Copyright © 2023 An-Najah National University.
All rights reserved.