TitlePublisherAuthorsSubjects
امير الشعراء شوقي بين العاطفة والتاريخ(د.ن.)
العربية وشاعرها الاكبر احمد شوقي ويلية اللغة العربيةوالاستاذ الريحانيمطبعة المعارف
شوقي في عيون معاصريهمؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري

Copyright © 2019 An-Najah National University.
All Rights Reserved.