TitlePublisherAuthorsSubjects
لزوم ما يلزممكتبة مدبولي
الشعراء الاعلام في سورية : محمد البزم، بدوي الجبل، خليل مردم، شفيق جبري، خير الدين الزركلي، عمر ابو ريشةدار الأنوار
سفينة الأملمكتبة القاعود الشاملة
الضفيرةوزارة الثقافة
مختارات من الشعر الفلسطينيأمانة عمان الكبرى
أحمد الصافي : شاعر العصرمنشورات دار الثقافة

Copyright © 2019 An-Najah National University.
All Rights Reserved.