TitlePublisherAuthorsSubjects
هندسة الاساسات : تصميم وتنفيذ الاساسات السطحيةدار الكتب العلمية
تنفيذ الاساسيات ومقاومة انهيارات المباني والاضافات الحديثة للخرسانةدار النشر للجامعات
هندسة الاساساتشعاع للنشر والعلوم
الانشاءات الفولاذية سلوك وتصميم /جزآن في مجلدانشعاع

Copyright © 2020 An-Najah National University.
All Rights Reserved.